Ventilation

Ventilation er flytning af luft udefra en bygning til indenfor, eller luft indefra og ud, hvormed i begge tilfælde den indendørs luft erstattes af ny. Flytning af luft mellem indendørs rum, kaldes luftoverførsel

Ventilation er nødvendigt for at opretholde et tilfredsstillende indeklima både termisk og atmosfærisk.

I boliger er ventilationen desuden afgørende for at fjerne den daglige fugtafgivelse fra personer, tøjvask, badning, madlavning m.m.

I et enfamiliehus med fire beboere vil fugtproduktionen typisk være på ca. 10 liter vand pr. døgn. Hvis fugten i luften ikke fjernes, er der øget risiko for, at den vil kondensere på kolde overflader, som i løbet af kort tid kan medføre vækst af skimmelsvamp, hvis der er organisk materiale tilstede.

For at fjerne fugt effektivt bør et ventilationssystem altid sikre en luftbevægelse fra beboelsesrum som fx værelser og stuer mod de mest fugtbelastede rum som badeværelse, toilet, køkken og bryggers, hvorfra luften fjernes direkte.


Ved renovering af enfamiliehuse, som fx udskiftning af vinduer og døre, vil huset ofte blive mere tæt. Herved nedsættes ventilationen. Dette kan medføre, at fugtniveauet i huset stiger. Dermed øges også risikoen for, at kolde overflader angribes af skimmelsvamp. I forbindelse med renovering skal man derfor altid sikre sig, at ventilationen ikke forringes.