ARCON SOLVARME

Et ARCON solvarmeanlæg leverer omkring 2/3 af en families varme vand på årsbasis - om sommeren hele forbruget, hvilket betyder at oliefyret kan slukkes hele sommeren. Ligeledes kan solvarmeanlægget bruges som supplement til central varme. Et ARCON solvarmeanlæg er et kvalitetsprodukt, som fungerer upåklageligt i mange år, med en forventet levetid på op til 20 år.
ARCONs villa anlæg kan inddeles i 2 grupper:
- opvarmning af brugsvand
- opvarmning af brugsvand og rumvarme
Begge anlægstyper kan kombineres med oliefyr, naturgas, elvarme, varmepumper, fjernvarme og biobrændsler (brændeovn, træflis og halmfyr).

INDIVIDUEL TILPASNING
ARCON Solvarme A/S producerer solfangermoduler til villamarkedet i 2 forskellige størrelser, henholdsvis 2,5 m2 og 3,5 m2, hvilket muliggør sammensætning af et solvarmeanlæg, der passer til netop Deres ønsker. Solfangeren på 2,5 m2 bliver produceret i 5 forskellige varianter. ARCON's store udvalg af produkter muliggør opsætning af solvarmeanlæg på alle tagflader, skrå såvel som flade.

Gennemtestede produkter
ARCON Solvarmes solfangere har testcertifikater fra Teknologisk Institut i Danmark, Sverige, Østrig, Tyskland, England og Schweiz, hvilket dokumenterer ARCON Solvarmes meget høje kvalitetsniveau. Produktionen bliver løbende kontrolleret ved uanmeldte besøg af danske såvel som udenlandske kvalitetssikrings myndigheder.
Kvaliteten er i orden
Når en solfanger fra ARCON Solvarme A/S er installeret på Deres tag, er det muligt at dokumentere alt, lige fra råmaterialet til de personer der har produceret solfangeren, via serienummeret på solfangerens typeskilt.