Behovsstyret varmepumpe

Behovsstyret varmepumpe finder frem til idealtemperaturen i dit hus
Ny teknologi sænker elforbrug med 20 procent i forhold til de traditionelle varmepumper

Størrelsen på traditionelle varmepumper med fast varmeydelse vælges normalt således, at de ved vedvarende drift kan klare opvarmningen den koldeste dag i året. Dette betyder groft sagt, at på alle øvrige dage med højere udetemperatur, er varmepumpens kapacitet for stor. Kapaciteten reguleres nu ved, at varmepumpen stopper ca. fire gange i timen for at holde en passende pause. Den behovsstyrede varmepumpe er via en frekvensomformer derimod i stand til at tilpasse sin kapacitet således, at denne svarer præcist til husets varierende varmebehov gennem fyringssæsonen.
På denne måde holdes varmepumpen i konstant drift, og start/stop er reduceret til et minimum.
Kun i yderkanten af fyringssæsonen, hvilken omfatter september/oktober samt april/maj, er husets varmebehov så lille, at varmepumpen i begrænset omfang også her vil stoppe og holde passende pauser.

Den samlede besparelse ved den nye type varmepump hentes i en række optimeringer, som giver et markant lavere elforbrug

1) Et reduceret antal starter
Hver gang en varmepumpe startes, går der to til tre minutter, før de termodynamiske forhold i varmepumpen er optimale. Dette medfører, at elforbruget, set i forhold til varmepumpens varmeproduktion, er for stort i opstartsituationer (reduceret effekt-faktor). Elforbruget er reduceret til et minimum ved den behovsstyrede model, som i størstedelen af fyringssæsonen holdes i konstant drift.

2) Lavere temperatur i centralvarmeanlægget
Traditionelle varmepumper startes og stoppes ud fra temperaturen i centralvarmeanlægget.
F. eks. stopper varmepumpen, når centralvarmeanlæggets temperatur er steget til 50 grader, og starter igen, når temperaturen er faldet til 40 grader. Med den behovsstyrede varmepumpe holdes temperaturen i stedet stabilt på 45 grader. Varmemængden fra radiatorerne - eller oplevelsen af varme - er den samme som før, men varmepumpen skal nu ikke hele tiden arbejde for at indhente "det tabte". Da centralvarmeanlæggets temperatur er direkte bestemmende for varmepumpens effektfaktor, dvs. elforbrug (2 - 3 procent sparet pr. lavere varmegrad), er der hermed opnået yderligere en besparelse.

3) Forbedret varmeoptagelse fra anlæggets jordslanger
Da den årlige driftstid på den behovsstyrede varmepumpe er mere end fordoblet, set i forhold til den traditionelle type, herfor sker varmeoptagelsen fra jordslangerne ligeledes over en tilsvarende længere periode. Dette medfører en mindre umiddelbar belastning på jordslangerne og hermed en forbedret varmeoptagelse fra den omkringliggende jord. De forbedrede driftsforhold betyder, at jordslangevæskens temperatur gennemsnitligt er ca. 2 grader højere end for den traditionelle type. Da temperaturen i jordslangevæsken ligesom temperaturen i centralvarmeanlægget er direkte bestemmende for anlæggets elforbrug (effektfaktor), medfører den højere temperatur her en besparelse.

4) Forbedrede termodynamiske driftsbetingelser i varme-pumpen
I kraft af den forøgede driftstid er varmepumpens varmevekslere for centralvarmevand og jordslangevæske, henholdsvis konden-sator og fordamper, mindre belastet, hvilket også medfører en besparelse.

Alt i alt er en variabel men konstant drift i alle processens led - frem for on/off-kørsel - en altafgørende gevinst ved den behovsstyrede jordvarmepumpe.