Queen Single er en komplet og kompakt væske/vand-varmepumpe med indbygget buffertanktank. Queen Single skal tilsluttes en ekstern varmtvandsbeholder.
Alle komponenter er monteret i et børstet stålkabinet, som sikrer en enkel og fiks installation.

 • Varmepumpemodul

 • Buffertank

 • El-patron

 • Motorventil for varmtvandsprioritering

 • Elektrisk styre- og betjeningspanel

 • Cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder til jordslanger

 • Cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder til varmeanlægget

Mål:
Højde: 1590 mm
Bredde: 650 mm
Dybde: 670 mm
Nødvendig rejsehøjde: 1700 mm

Buffertank (Den rigtige løsning med mange fordele)
Queen Single er forsynet med en 40 l buffertanktank (varmelager)
i centralvarmekredsen.

Queen Single

Mindre slitage
Levetiden på varmepumpens kompressor afhænger hovedsageligt af, at denne ikke starter og stopper for ofte, hvilket betegnes som ”pjatkørsel”.
Varmelageret i buffertanktanken sikrer, at kompressoren altid har maksimal drifts- og pausetid, selv når husets varmeforbrug i sommertiden er minimalt.

Mindre elforbrug
En varmepumpes energiøkonomi (effektfaktor) er først optimal efter 3 til 4 minutters drift. Således vil et anlæg, som ”pjatkører” (uden buffertanktank), aldrig nå sin fulde energiøkonomi. buffertanktanken sikrer endvidere en stabil temperatur i centralvarmeanlægget, uanset om varmepumpen kører eller holder pause. Denne stabiliserede temperatur medfører, at centralvarme-temperaturen generelt kan sænkes 3 til 4 grader, hvorved der opnås et væsentligt mindre elforbrug.
(Se ”effektfaktor” i "Tekniske Data" for Queen).


Automatisk vejrkompensation og varmtvandsprioritering
Mindre elforbrug
En varmepumpes elforbrug afhænger hovedsageligt af temperaturen i central-varmeanlægget, og således medfører høje temperaturer en lavere effektfaktor og et øget elforbrug. For at sikre det lavest mulige elforbrug er Queen Single forsynet med automatisk vejrkompensering. Automatikken måler til stadighed udetemperaturen og udregner via en programmeret varmekurve den minimale centralvarmetemperatur, som huset den pågældende dag kan opvarmes ved.

Et anlæg med automatisk vejrkompensation vil typisk have 20 % mindre elforbrug, da centralvarmetemperaturen gennemsnitligt er 5 til 10 grader lavere end tilsvarende anlæg uden denne funktion


For at mindske risikoen for bakterier i det varme vand sørger elektronikken for, at varmtvandsbeholderen én gang om ugen opvarmes til ca. 70°C.

 

Funktionsbeskrivelse

  1. Den tempererede væske fra jordslangerne ledes frem til varme-pumpen.
  2. Den afkølede væske ledes retur til jordslangerne til fornyet opvarmning.
  3. Cirkulationspumpe, som cirkulerer væsken i jordslangerne, når varme- pumpen arbejder
  4. Fordamper (varmeveksler): Den tempererede væske fra jordslangerne fordamper kølemidlet, som herefter ledes til kompressoren.
   Ved fordampningen nedkøles væsken fra jordslangerne 2-3°C.
  5. Det fordampede kølemiddel ledes til kompressoren.
  6. I kompressoren hæves trykket på kølemidlet, hvilket indebærer, at temperaturen stiger.
  7. Det komprimerede kølemiddel ledes til kondensatoren.
  8. Kondensator (varmeveksler): Kølemidlet kondenserer og afgiver sin energi til centralvarmevandet, som herved opvarmes ca. 8°C.
  9. Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en drøvleventil retur til fordamperen.
  10. Cirkulationspumpe, som cirkulerer vandet i centralvarmeanlægget når varmtvandsbeholderen opvarmes.
  11. El-patron til automatisk legionellafunktion. For at sikre bakteriefrie vand, opvarmer el-patronen varmtvandsbeholderen til ca. 70°C hver uge. Endvidere kan el-patronen supplere varmepumpen i den
   koldeste tid.
  12. 3-Vejs motorventil for varmtvandsprioritering.
  13. Retur fra husets centralvarmeanlæg.
  14. Fremløb til husets centralvarmeanlæg.
Queen Single

 

Styring/betjeningspanel

En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk instiller sig på den optimale og mest ergonomiske drift
Queen Single
Gå til toppen